Usługi

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


-Kompleksowej obsługi księgowej:

księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe, rejestry VAT, dokumentacja ZUS, dokumentacja kadrowo-płacowa,


-Doradztwa podatkowego


-Obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, a w szczególności:

zastępstwo procesowe w postępowaniu administracyjnym, podatkowym i przed sądami powszechnymi, porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, dochodzenie roszczeń, sporządzanie projektów umów,

postępowanie rejestracyjne podmiotów gospodarczych,

powoływanie i rejestracja spółek osobowych i kapitałowych,

przekształcenia spółek