O mnie

Maciej Szydłowski

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.


Doradca podatkowy- nr wpisu 03728.

Konsultant w procesach przekształceń spółek osobowych i kapitałowych.

Pełnomocnik stron w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.


Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1992 roku, prowadząc praktykę początkowo jako wspólnik Kancelarii Podatkowo-Prawnej KOZIARZEWSKI-KOZIOŁ-SZYDŁOWSKI S.c, później jako wspólnik Kancelarii Doradców Podatkowych KOZIARZEWSKI I PARTNERZY
Sp. z o.o., a od roku 1997 do chwili obecnej prowadząc Kancelarię Podatkową-Maciej Szydłowski.